Filosofie

Een afspraak is in principe heilig voor ons. Toch komt het vaak voor, dat het gezien de omstandigheden, het niet verantwoord is om op de afgesproken datum of het afgesproken uur een werk te starten of te continueren. Het is immers niet in uw noch in ons belang om een werk te starten als er nog andere mensen aan het werk zijn, die de ruimte stoffig en vuil maken, of elkaar in de weg lopen, of stel dat we ons in een regenperiode bevinden. Uiteraard zullen wij zoveel als mogelijk dit soort beslissingen in overleg met u als klant nemen.

Kortom, Kleverwal Schilderwerken is KleurrijkKwaliteit

Vakwerk

De basis voor Kleverwal Schilderwerken wordt gevormd door de mensen. Vakbekwame schilders en glaszetters die weten wat er van hun verwacht wordt. Die de wensen van de klant kennen. Vakmensen die ondersteund worden door een degelijke organisatie.

Zo heeft iedere medewerker een Kleverwal-handboek waarin duidelijke richtlijnen en ondersteuningspunten zijn opgenomen ten aanzien van de veiligheid en ARBO-wetgeving. Het zal u dan ook niet verbazen dat Kleverwal als het gaat om die ARBO-wetgeving en eisen voor het milieu voldoet aan de strengste normen. Ook heeft de organisatie een officiŽle risicoinventarisatie en ≠evaluatie voor de schildersbranche.

Het uitvoeren van de opdrachten gebeurt natuurlijk altijd ter plaatse. Als basis is een uitstekend geoutilleerde werkplaats opgezet, gericht op de toekomst, waar onder andere een ruime voorraad kwaliteitmaterialen voorhanden is. Het eigen wagenpark zorgt voor flexibiliteit in de dagelijkse praktijk. ook is elke ploeg uitgerust met een mobiele telefoon, zodat wensen of problemen direkt met de betreffende medewerker kan worden besproken.

Vakman zijn en blijven zijn twee verschillende zaken. Daarom wordt ook de kennis binnen Kleverwal niet vergeten. Nieuwe ontwikkelingen en technieken worden binnen de organistie uitvoerig aan de orde gesteld, daarmee tegemoetkomend aan de praktijkwensen van de klant. Zelfs worden meerdere malen per jaar studiedagen georganiseerd voor de medewerkers. Studiedagen met diverse onderwerpen op vakgebied en klantgerichtheid. Onderwerpen dus die verder gaan dan het vakgebied.

Klein werk

Voor de kleinere klusjes hebben wij 2 medewerkers, die met een daarvoor uitgeruste auto, klein werk vlot en vakkundig uitvoeren. Met klein werk bedoelen wij; het schilderen van een deur, raam of plafond. Denkt U bijvoorbeeld aan een nieuw geplaatste deur, een kozijn met een lelijke beschadiging of iets dergelijks. Wanneer U klein werk wilt laten uitvoeren door ons, kunt U dit telefonisch, per fax of per e-mail doorgeven. Onze schilders zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen om een afspraak met U te maken. Deze afspraak wordt in samenspraak met U gemaakt zodat U zo min mogelijk "last" heeft van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden in het algemeen op basis van regie uitgevoerd.

Toekomst

Aangezien Kleverwal zijn klanten en medewerkers continuÔteit wil bieden, zal zij een heldere visie moeten hebben over hetgeen de afnemers van haar vragen, zowel in het heden maar zeker ook in de toekomst. Onze mening is dat de klant in de nabije toekomst meer aandacht zal gaan besteden aan de prestaties en de geleverde kwaliteit van het schildersbedrijf.

Daarnaast zal het wederzijdse vertrouwen een nog belangrijker bindende faktor gaan worden.

Ook verwacht de klant, dat het schildersbedrijf nog meer gaat meedenken en al zijn creativiteit zal inbrengen om tot voor beide partijen een win win situatie te komen. Kleverwal is hier klaar voor, want de toekomst is nu begonnen. Samen met de opdrachtgever zullen wij ervoor zorgen, dat elk werk tot tevredenheid wordt afgerond. Niet alleen bij het opleveren moet het werk voldoen, maar ook nog naar een reeks van jaren. Daar staan wij voor.

Daarom zal Kleverwal in de nabije toekomst meer en meer gaan werken met het begrip "kwaliteitsbestek". Een gezonde manier van werken waarbij de kwaliteit en de prestatie voorop staan. Dit komt tot uitdrukking in de af te leveren kwaliteit, maar voorop staat een uitstekende offerte. Uiteraard zo het een modern bedrijf betaamd werken wij altijd met een open begroting. Waar u vragen over kunt stellen maar ook beperkingen kan opleggen wat u wel en niet gerealiseerd wil zien. Dit geldt niet voor werkwijzen, want die bepalen de kwalitiet.

Offertes

Wij brengen een zeer gedetailleerde en overzichtelijke offerte uit welke duidelijk en begrijpelijk is, met daarbij een goed passende werkomschrijving.

Opleidingen

Schilders die bij ons werken volgen op gezette tijden apart of in bedrijfsverband ter zake zijnde opleidingen. Dit kan variŽren van speciale technieken - klantvriendelijkheid - EHBO - bedrijfshulpverlener - veilig werken enz. enz tot aan de normale bijspijker cursussen. Dit alles is geregeld in een opleidingsplan.

Samenwerking

Ook werken wij samen met diverse gekwalificeerde bedrijven zoals een schoonmaakbedrijf, stukadoor maar ook met een aannemer, elektricien en een loodgieter. Wij doen dit omdat dit de kwaliteit van ons product gunstig beÔnvloed, en wij zo met een goed op elkaar afgestemd team bepaalde werkzaamheden aan kunnen pakken.

Hoogwaardige hulpmiddelen

Wij beschikken over veel en hoogwaardig hulpmateriaal, zoals kamersteigers opbouwsteigers diverse spuitinstallaties. Ook hebben wij een eigen hoogwerker die voor bijna elk object ingezet kan worden om zijn compacte afmetingen. Onze schilders beschikken daarbij ook nog eens over zeer veel handzaam gereedschap dat door ons ter beschikking wordt gesteld.

VCA: Veiligheid Checklist Aannemers.

In 2006 heeft Kleverwal Schilderwerken zich gecertificeerd voor VCA*, dit wil zeggen dat de medewerkers van Kleverwal Schilderwerken allemaal hun basis veiligheid opleiding hebben en zij weten hoe ze om moeten gaan met bijvoorbeeld klimmateriaal, gevaarlijke stoffen en hun persoonlijke beschermingsmiddelen.

 
 
Kleverwal aan het werk bij het oude stadhuis van Apeldoorn.